Procesregie

Procesregie is het sturen van processen naar gedragen besluitvorming. Organisaties worden steeds complexer. Ze krijgen te maken met vraagstukken waarbij verschillende belangen een rol spelen. Hoewel er binnen organisaties vaak veel ‘expertrollen’ aanwezig zijn, groeit de vraag naar regisseurs die een complex proces kunnen begeleiden.

Cyndicaat neemt deze regisseursrol graag op zich. Uw eigen kennis en kunde wordt daarbij geborgd maar een professionele regisseur begeleidt een veranderingstraject op een innovatieve en pragmatische manier.

Procesregie is een vernieuwende én werkende aanpak:

  • bij complexe vraagstellingen in organisaties waarbij meerdere mensen worden betrokken
  • die zorgt voor borging van verschillende belangen
  • die zorgt voor draagvlak waardoor mensen niet afhaken en afspraken nagekomen worden
  • op strategisch vlak die niet te vergelijken is met de vaak gebruikte projectmatige aanpak
  • waarbij alle belanghebbenden zich gehoord weten én hun inhoudelijke bijdrage kunnen leveren
  • met participatie en draagvlak als belangrijkste kernwaarden.

Contact opnemen